• พระราชดำรัส พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  สารคดี / วีดิทัศน์

พัชรสุธาคชานุรักษ์


ผลการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2566

กว่า 4 ปี แห่งการสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

  ข่าวสารและกิจกรรม มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์

ทั้งหมด >>

ประชุมสามัญประจำปี 2566

ประชุมสามัญประจำปี 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข...[ อ่านต่อ ]

  หมู่บ้านคชานุรักษ์