ประชุมสามัญประจำปี 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข…

อ่านต่อ →

โครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อ่างเก็บน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้เพียงพอ ลดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ประชาชน และองค์กร ต่าง ๆ ในการปลูกพืชอาหารช้างป่า มีการปลูกต้นไม้เพื่ออาหารสัตว์ป่า…

อ่านต่อ →

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ →

โครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่

หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านหนองกระทิง ตำบลทับกระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำผู้แทนนักเรียน จากโครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่ ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงรวม เรียบร้อยแล้วโดยพื้นที่ดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่เดิมเป็นที่ว่างเปล่าสาธารณะให้เป็นเกษตรแปลงรวมจำนวน 17 ไร่ ให้แก่สมาชิก 35 ครัวเรือน…

อ่านต่อ →

ประชุมสามัญประจำปี 2566 (test)

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข…

อ่านต่อ →