ร่วมกิจกรรม ปั่น รักแม่ แลช้าง ชล – ชะเมา

ช่องทางการสมัคร 1.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชำระเงิน 2.สมัครออนไลน์ ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล 1.ผู้ใหญ่ไพรัช วิถี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่…

อ่านต่อ →

ลงพื้นตรวจสอบโรงเรือนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพัชรสุธาคชานุรักษ์บ้านหนองกระทิง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นตรวจสอบโรงเรือนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพัชรสุธาคชานุรักษ์บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ผ่าน อย. ในเบื้องต้นมีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 อย่าง ได้แก่ หมี่กรอบโบราณ น้ำพริกเผาปลาย่าง และน้ำพริกกลิ่นแมงดา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ →

จัดซื้อกล่องเกเบี้ยน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ

คชานุรักษ์บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แบ่งปันงบประมาณส่วนหนึ่งในกองทุนคชานุรักษ์ จัดซื้อกล่องเกเบี้ยน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำให้กับ บ้านเขาไม้หอม หมู่บ้านเครือข่ายคชานุรักษ์ บริเวณลำคลองชะลูด ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีราษฎรในหมู่บ้านเขาไม้หอม รวมพลังช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำคชานุรักษ์ และจะจัดกิจกรรมรวมทุกภาคส่วนมาช่วยกันในวันทีา 20 พ.ย. 66 นี้เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ

อ่านต่อ →

ชุมชนคชานุรักษ์ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันสร้างฝาย ให้กับชุมชนเครือข่ายขยายผลบ้านเขาไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

20 พฤศจิกายน 2566 ชุมชนคชานุรักษ์ จังหวัดชลบุรี ใช้เงินกองทุนคชานุรักษ์ที่หาเพิ่มเติมจากเงินพระราชทาน มาสร้างฝายคชานุรักษ์ด้วยกล่องเกเบี้ยนลาดปูนซีเมนต์ ให้กับ ชุมชนเครือข่ายขยายผลบ้านเขาไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยรวมพลังจิตอาสาหลายหน่วยงาน ดังนี้ – เครือข่ายคชานุรักษ์ จ.ชลบุรี – สภาเกษตรจังหวัดชลบุรี –…

อ่านต่อ →