ร่วมกิจกรรม ปั่น รักแม่ แลช้าง ชล – ชะเมา

ร่วมกิจกรรม ปั่น รักแม่ แลช้าง ชล - ชะเมา

กิจกรรมรถ Locals Voice resize
ช่องทางการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชำระเงิน
2.สมัครออนไลน์

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล
1.ผู้ใหญ่ไพรัช วิถี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ จ.ชลบุรี 064-789-5961
2.กำนันตระกูล สว่างอารมย์ ประธานชุมชนคชานุรักษ์/กองทุนแม่บ้านเขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 081-864-6209
3.ผู้ใหญ่จุฑารัตน์ สอดส่อง ประธานชุมชนคชานุรักษ์/กองทุนแม่บ้านเขาจันทร์ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 086-159-8274
4.ผู้ใหญ่สมชาย รถทอง ประธานชุมชนคชานุรักษ์บ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 098-469-9477