ชุมชนคชานุรักษ์ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันสร้างฝาย ให้กับชุมชนเครือข่ายขยายผลบ้านเขาไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

20 พฤศจิกายน 2566 ชุมชนคชานุรักษ์ จังหวัดชลบุรี ใช้เงินกองทุนคชานุรักษ์ที่หาเพิ่มเติมจากเงินพระราชทาน มาสร้างฝายคชานุรักษ์ด้วยกล่องเกเบี้ยนลาดปูนซีเมนต์ ให้กับ ชุมชนเครือข่ายขยายผลบ้านเขาไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยรวมพลังจิตอาสาหลายหน่วยงาน ดังนี้ – เครือข่ายคชานุรักษ์ จ.ชลบุรี – สภาเกษตรจังหวัดชลบุรี –…

อ่านต่อ →

จัดซื้อกล่องเกเบี้ยน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ

คชานุรักษ์บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แบ่งปันงบประมาณส่วนหนึ่งในกองทุนคชานุรักษ์ จัดซื้อกล่องเกเบี้ยน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำให้กับ บ้านเขาไม้หอม หมู่บ้านเครือข่ายคชานุรักษ์ บริเวณลำคลองชะลูด ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีราษฎรในหมู่บ้านเขาไม้หอม รวมพลังช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำคชานุรักษ์ และจะจัดกิจกรรมรวมทุกภาคส่วนมาช่วยกันในวันทีา 20 พ.ย. 66 นี้เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ

อ่านต่อ →

ลงพื้นตรวจสอบโรงเรือนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพัชรสุธาคชานุรักษ์บ้านหนองกระทิง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นตรวจสอบโรงเรือนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพัชรสุธาคชานุรักษ์บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ผ่าน อย. ในเบื้องต้นมีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 อย่าง ได้แก่ หมี่กรอบโบราณ น้ำพริกเผาปลาย่าง และน้ำพริกกลิ่นแมงดา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ →

โครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่

หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านหนองกระทิง ตำบลทับกระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำผู้แทนนักเรียน จากโครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่ ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงรวม เรียบร้อยแล้วโดยพื้นที่ดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่เดิมเป็นที่ว่างเปล่าสาธารณะให้เป็นเกษตรแปลงรวมจำนวน 17 ไร่ ให้แก่สมาชิก 35 ครัวเรือน…

อ่านต่อ →

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ →

โครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อ่างเก็บน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้เพียงพอ ลดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ประชาชน และองค์กร ต่าง ๆ ในการปลูกพืชอาหารช้างป่า มีการปลูกต้นไม้เพื่ออาหารสัตว์ป่า…

อ่านต่อ →

ประชุมสามัญประจำปี 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข…

อ่านต่อ →

ร่วมกิจกรรม ปั่น รักแม่ แลช้าง ชล – ชะเมา

ช่องทางการสมัคร 1.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชำระเงิน 2.สมัครออนไลน์ ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล 1.ผู้ใหญ่ไพรัช วิถี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่…

อ่านต่อ →

ประชุมสามัญประจำปี 2566 (test)

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข…

อ่านต่อ →