ชุมชนคชานุรักษ์ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันสร้างฝาย ให้กับชุมชนเครือข่ายขยายผลบ้านเขาไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

20 พฤศจิกายน 2566 ชุมชนคชานุรักษ์ จังหวัดชลบุรี ใช้เงินกองทุนคชานุรักษ์ที่หาเพิ่มเติมจากเงินพระราชทาน มาสร้างฝายคชานุรักษ์ด้วยกล่องเกเบี้ยนลาดปูนซีเมนต์ ให้กับ ชุมชนเครือข่ายขยายผลบ้านเขาไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยรวมพลังจิตอาสาหลายหน่วยงาน ดังนี้
– เครือข่ายคชานุรักษ์ จ.ชลบุรี
– สภาเกษตรจังหวัดชลบุรี
– นายอำเภอบ่อทอง และปลัดอำเภอบ่อทอง
– อบต.เกษตรสุวรรณ
– กำนัน ผญบ.ต.เกษตรสุวรรณ
– และชาวบ้านชุมขนเขาไม้หอม

ขอบคุณ พลังจิตอาสา เทิดด้วยทำ เราทำได้