ลงพื้นตรวจสอบโรงเรือนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพัชรสุธาคชานุรักษ์บ้านหนองกระทิง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นตรวจสอบโรงเรือนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพัชรสุธาคชานุรักษ์บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ผ่าน อย.

ในเบื้องต้นมีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 อย่าง ได้แก่ หมี่กรอบโบราณ น้ำพริกเผาปลาย่าง และน้ำพริกกลิ่นแมงดา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.