จัดซื้อกล่องเกเบี้ยน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ

คชานุรักษ์บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แบ่งปันงบประมาณส่วนหนึ่งในกองทุนคชานุรักษ์ จัดซื้อกล่องเกเบี้ยน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำให้กับ บ้านเขาไม้หอม หมู่บ้านเครือข่ายคชานุรักษ์ บริเวณลำคลองชะลูด ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีราษฎรในหมู่บ้านเขาไม้หอม รวมพลังช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำคชานุรักษ์ และจะจัดกิจกรรมรวมทุกภาคส่วนมาช่วยกันในวันทีา 20 พ.ย. 66 นี้เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ