ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565