โครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อ่างเก็บน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้เพียงพอ ลดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ประชาชน และองค์กร ต่าง ๆ ในการปลูกพืชอาหารช้างป่า มีการปลูกต้นไม้เพื่ออาหารสัตว์ป่า จำนวน 72 ต้น โป่งเทียม 2 แห่ง และหว่านเมล็ดหญ้ามีการปลูกต้นไม้เพื่ออาหารสัตว์ป่า จำนวน 72 ต้น โป่งเทียม 2 แห่ง และหว่านเมล็ดหญ้า

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566