ผลการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565

ผลการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564