เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ ตอน ช้างป่ากับความร่วมสมัย