ผู้นำหมู่บ้านคชานุรักษ์

นางสุกี้  วารี

หมู่ที่ 5 บ้านปะตงล่าง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ที่ 5  บ้านปะตงล่าง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

หมู่บ้านขยายผล

  • หมู่ที่ ๑ บ้านตามูล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๑๐ บ้านซับตาพุด ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากระชาย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๗ บ้านซอยสุขสันต์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๘ บ้านคลองพอก ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองตาโนด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๑๘ บ้านคลองกลาง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๒ บ้านคลองกะทา ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๗ บ้านตาเรืองล่าง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี