ผู้นำหมู่บ้านคชานุรักษ์

นายนันทพล ขำเจริญ

หมู่ที่ 9  หมู่บ้านคลองตาอิน ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ที่ 9 บ้านคลองตาอิน ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

หมู่บ้านขยายผล

  • หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจันดำ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำขุ่น ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำขุ่น ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๗ บ้านชำตาเรือง ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี
  • หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี