ผู้นำหมู่บ้านคชานุรักษ์

นางประทุม  พนากูล

หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ที่ 20 บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมู่บ้านขยายผล

  • หมู่ที่ ๗ บ้านหินแร่ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • หมู่ที่ ๑๐ บ้านโปร่งเกตุ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • หมู่ที่ ๒๑ บ้านคลองเตย ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา