• พระราชดำรัส พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  สารคดี / วีดิทัศน์

พัชรสุธาคชานุรักษ์


โครงการ “พัชรสุธาคชานุรักษ์

(พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-คะ-ชา-นุ-รัก)

แปลว่า น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร

  ข่าวสารและกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงเปิดและทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่คณะกรรมการ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พระราชทานกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ และเงินทุนแก่ผู้แทนหมู่บ้านคชานุรักษ์
ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

  หมู่บ้านคชานุรักษ์